Pinahirapan nila ang isa't isa

Dating pangulong emilio aguinaldo

Nais ni Don Fernando na parusahan ang kanyang dalawang anak dahil sa kanilang ginawa kay Don Juan, nguni't paglao'y nagbago din ang kanyang isip dahil sa paki-usap na rin ni Don Juan. Ang usap-usapang itong pinasimulan ni Konde Adolfo ang nagpaalab ng mga damdamin ng mga tao sa Albanyang nagdulot sa pag-aaklas nila. Binibigyang-diin ng taunang paglalakbay na ito ng Pangulo na totoong pambansa ang saklaw at katangian ng himagsikan. Pananakop ng Amerika sa Pilipinas Nagsimula ang relasyon ng Pilipinas sa Estados Unidos nang magsama ang dalawang bansa upang labanan ang mga Kastila.

Hindi ito tinanggap ni Osmena at hiniling ang opinyon ni U. Dagling umalis sina Juan at Maria patungo sa Berbanya. Ipinakilala ni Duke Briseo si Florante kay Haring Linceo at sa pagpupulong ng mga pinuno ay nagpagpasiyahang si Florante ang namumuno sa hukbong magtatanggol sa Krotona. Nais niyang bumalik agad sa kanyang bayan sapagkat sabik na sabik na siyang makita si Laura. Dahil na rin sa naputol na daliri ni Maria bilang naging palatandaan ni Juan sa kanya.

Iniligtas niya si

Ang nasasaktan ay si Don Juan. Ang kanyang panaginip ay tungkol kay Don Juan na siya daw ay inihagis sa isang balong malalim ng dalawang lalaki. Nakatakdang ipagdiwang ang Araw ng Kalayaan at nang magkasunod sa Visayas at Mindanao.

Mga Sanggunian Churchill, Bernardita. Ipinadala sa Washington D. Sa simula, binalak ni Rizal na ang bawat bahagi ng nobela ay ipasulat sa ilan niyang kababayan na nakababatid sa uri ng lipunan sa Pilipinas at yaon ay pagsasama-samahin niyang upang maging nobela. Naging responsibilidad ng estado ang mga establishimentong panrelihiyon. Bukod pa sa pagliligtas ng buhay niya, marami pa siyang ginawa para kay Florante, at noong sinakop ang Albanya nang makailang ulit, kasama siya ni Florante sa pakikibaka.

Kaya naman pumunta siya kay Haring Emmanuel I. Pinawalan naman ito, subalit nang gabi ring iton ay nagbalatkayo siyang gerero at tumakas.

May Taglay na Mahika Blanka Serpyente- isang ahas na may pitong ulo. Dahil dito, tinulungan siya ng ketongin kung papaano matatagpuan ang Ibong Adarna. Ang pamumuno ng mga Espanyol ay naitatag sa mga maliliit na malayang pamayanan na walang alam sa pamahalaang sentralisado. Kinabukasan hiniling ni Aladin kay Florante na nais niyang malaman kung bakit siya napapunta sa gubat. Itinulad niya ito sa isang bulok sa lipunan na nagpapahirap sa buhay ng isang tao.

Sa simula, tinanggap ni Bonifacio ang katungkulan niya, subalit naupasala siya nang hindi sumang-ayon si Daniel Tirona. Ipinawalang-bisa ni Bonifacio ang mga naganap sa Kumbensiyon sa Tejeros, at nagtatag ng isang bagong pamahalaan. Napatay ni Juan ang higante at ang serpente. Samantalang si Don Juan ay naglalakbay upang hanapin ang ibon, nakita niya ang isang ketongin na humingi sa kanya ng pagkain.

Ngunit sa katotohanan hindi

Ang pagpapalit ng relihiyon ay naganap dahil sa kawalan ng ibang maayos na relihiyon, maliban sa Islam, na laganap sa Timog. Doon nakita din niya ang mga magagandang prinsesa na si Juana at Leonora, nguni't sila ay binabantayan ng serpente na may pitong ulo at higante. Anak ng Haring Linceo ng Albanya, siya ang prinsesa ng kahariang ito. Sila ay may tatlong anak na lalaki.

Ang kanyang pitong mga awit ay patungkol sa ginawa ng dalawang prinsipe kay Don Juan, na doon din gumaling ang hari. Dinakip siya at hinatulan ng kamatayan sa Maragondon, Cavite. Kinabukasan, ipinatawag ang lahat ng manggagamot sa Berbanya upang gamutin ang hari, ngunit walang makapagpagaling sa kanya.

Iniligtas niya si Florante mula sa isang buwitreng dadagitin siya sana nang siyang isang sanggol pa lamang gamit ang kanyang pana at busog. Ngunit sa katotohanan, hindi niya tinupad ang pag-aako, at tumakas sa araw ng kasal. Naging matagumpay si Don Juan na makita at mahuli ang Ibong Adarna ayon sa bilin ng matanda. Pagkatapos ni Florante ay si Aladin naman ang nagsalaysay ng kaniyang buhay.