Ang dating biblia apps

Ang dating biblia apps

App Screenshots App Store Description Ang bibliyang ito ay kumpleto sa lahat ng mga bersyo, kapitulo at libro. Your favorite bible passages are now available to listen to on ipad, iphone, and android devices. Maaari mong i-email ang mga dokumento mula sa app. After initial configuration you will be able to use SeekDroid at SeekDroid. Join us for free to see more information about your app and learn how we can help you promote and earn money with your app.

The only place that those figures ever existed was in my mind and in my computer. This means all of your data including this app will be erased. Find your phone or tablet anywhere in the world.

Kapag bumalik ka sa app i-tap ang icon sa itaas ng screen at ito ay magdadala sa iyo sa inyong huling puwesto. Isinama namin ang maraming features upang mapabuti ang inyong pagbabasa at pag-aaral ng bibliya. Makipag-ugnayan sa Amin Malugod naming tinatanggap ang inyong feedback. Shanapin Maaari mong gamitin ang aming hanapin na function para maghanap ng mga bersyo sa partikular na paksa. Install the application on your device, and create a username and password when the application launches.

Ang bukmark na icon ay nasa itaas ng screen. Maaari kayong magpadala sa amin ng inyong mensahe sa pamamagitan ng makipag-ugnayan sa amin na function sa app. Prisoner, and I am guarded by no human jailor, but by a sphinx. Lumikha ng sarili ninyong mga panalangin at mga pag-iisip, i-save ang mga ito sa app at maging ito ay ibahagi sa inyong mga kaibigan sa Facebook, Twitter o via email.

Isinama namin ang

New rafters and a new ceiling upstairs also were required, which, with the previous bill. Their vows and habits and duties healthy adolescent dating were the same. As the strangers gained a near approach to them.

Kapag bumalik ka

At an estimated cost of over billion, it. Kami ay nakikinig at ina-update ang app base sa inyong mga input. We must be decided, and without the loss of another minute. Politique de confidentialit filmube.